Faber comfortvloer helpt wooneigenaren bij subsidie Vloer- en/of bodemisolatie (ISDE)

Ook in 2023 is er subsidie beschikbaar. 

U ontvangt een subsidie van € 11,- per m2 op schuimbeton. Dat is van toepassing bij twee isolerende maatregelen. Laat je alleen de vloer isoleren? Dan is het subsidiebedrag € 5,50 per m2. Lees meer informatie op de website van RVO. Je vind daar een handig stappenplan. Of vraag onze verkopers voor meer advies.

De SEEH stimuleert woningeigenaren in het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan hun woning.

Wilt u energiebesparende of isolerende maatregelen uit laten voeren in uw eigen huis? Check dan of u in aanmerking komt voor deze vernieuwde subsidieregeling. Wij hebben de informatie voor eigenaar én bewoner op onze site staan betreffende onze vloer.

Faber Comfortvloer verzorgt voor de klant betreffende de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) het volgende:

Op het uitvoerdersformulier geeft Faber bij hoofdstuk 2 aan hoeveel m2 zijn uitgevoerd, dus formulier invullen na uitvoering!

Ook geeft Faber Comfortvloer aan dat de maatregelen voldoen aan de (kwaliteits)eisen en voorwaarden voor de subsidie, zoals de Rd- of U-waarde van het isolatiemateriaal. Bijgevoegd treft u ons isolatie certificaat.

Veelgestelde vragen

Nee, facturen kunnen worden verdeeld.

U kunt uw afschrift via internetbankieren gebruiken als betalingsbewijs.

Faber vult hoofdstuk 2 van het uitvoerdersformulier in.

Faber vraagt de klant in de nabije toekomst foto’s aan te leveren.

Isolatie Certificaat Faber Celbeton

Ga naar PDF bestand

Uitvoerdersformulier aanvullende energiebesparende maatregelen

Ga naar PDF bestand

Belangrijke mededeling:

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de SEEH uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.Bij de uitvoeringsformulieren voegt u foto’s waarop duidelijk te zien is dat de maatregelen zijn uitgevoerd. Volgens de instructie is Faber Comfortvloer ervoor verantwoordelijk dat wij foto’s vóór het indienen van de aanvraag aanleveren. Wij vragen u hieraan mee te werken daar wij niet elke dag aanwezig zijn op het werkadres. Wij gaan uit van foto’s van de huidige situatie, Houten balkenvloer nog aanwezig, vloer eruit gesloopt, schuimbeton aangebracht en vloer gereed en door ons opgeleverd:

Zijn de maatregelen aan de woningen door meerdere bouwbedrijven uitgevoerd? Dan laat u elk bouwbedrijf het uitvoerdersformulier invullen voor de maatregel(en) die dat bedrijf heeft uitgevoerd.

U bent er als aanvrager voor verantwoordelijk dat alle uitvoerende bouwbedrijven de uitvoerdersformulieren naar waarheid, volledig en leesbaar invullen en ondertekenen.