Vooruit betalen niet noodzakelijk!

Wij vragen géén aanbetaling! Na het storten van het schuimbeton en vóór aanvang van de vervolgwerkzaamheden hanteert Faber Comfortvloer B.V. een betaling van 50% van de aanneemsom.

De resterende 50% bij gereedkomen werkzaamheden met een eventuele verrekening van meer- en minderwerk met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
U ontvangt van onze afdeling administratie een factuur na inplannen activiteit.

Voor het overige zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.