Voorbereiding

Alle materialen voor uw voorbereiding kunt u HIER vinden.

Bestaande houtenbalken vloer verwijderen

 • Balkkoppen in de bestaande fundering verwijderen en kieren en gaten dicht purren.
 • Bodem/grond/zand redelijk gelijkmatig verdelen waardoor schuimbeton overal gelijkmatige hoogte verdeeld kan worden.
 • Indien opdrachtgever zand wil aanvullen alvorens schuimbeton aan te brengen dan zandpakket goed inwateren en goed mechanisch verdichten. Met andere woorden: zand in lagen aanbrengen, daarna goed natmaken en met trilplaat verdichten.
 • Hoe kruipruimte op te leveren? Puinvrij.
 • Leidingwerk vastmaken en leidingwerk waar vloeistoffen doorheen gaan in een mantelbuis.
 • Riool eventueel vervangen.
 • Opvangen draagmuren en keukens door derden.
 • Radiatoren verwijderen en afvoeren.
 • Aan- en afvoerleiding voor verdeler rond 22 mm door installateur te verzorgen.

Bouwfolie onder het schuimbeton aanbrengen

 • Bouwfolie 0,15 mm of wel 150 micrometer aanbrengen in de vorm van een badkuip. Met andere woorden: een vloeistofdichte ‘bak‘ creëren waarbij op de bodem folie ligt en de wanden voorzien zijn van folie waar schuimbeton komt.
 • Bouwfolie ‘los’ aanbrengen in de hoeken en voorkom holle ruimtes achter het folie.
 • Bouwfolie minimaal 10 cm overlappen en naden allemaal afplakken.
 • Contactoppervlak tussen schuimbeton en bodem en/of obstakels en wanden altijd folie aanbrengen.
 • Hulpmiddel bij bestellen: woonoppervlakte x 1,75 verlies waarbij geldt hoe meer ruimtes, hoe meer verlies aan folie. Woonvloeroppervlakte 50 m2: 1 rol  4×25 meter, 150 micron.

Maatvoering schuimbeton

 • Hoofdmaatvoering opzetten vanuit een peilmaat. Bovenkant afwerkvloer (dekvloer) is gelijk aan de peilmaat of wel de 0-maat. 1 meter boven de peilmaat wordt het meterpeil aangegeven op de muur. Hulpmiddel: formulier maatvoering Faber.
 • Bovenkant schuimbeton bepaal je door de dikte van de afwerkvloer, in de regel 6 cm, van de peilmaat af te trekken.
 • Schuimbeton in laagdikte van maximaal 500 mm aan te brengen, indien dikker dan in 2 keer aan te brengen.
 • Houten paaltjes ofwel piketpaaltjes moeten in een raster van 2,5 bij 2,5 geplaatst worden in de grond waarbij bovenkant piketpaal gelijk is aan bovenkant schuimbeton.
 • Houten palen ofwel piketpalen moeten worden geplaatst vanuit de hoek van een ruimte.
 • Hulpmiddel bij bestellen: woonoppervlakte delen door 3,5 m2 geeft een indicatie van het aantal paaltje. Woonoppervlakte 50 m2/ 3,5 m2 = 10 tot 15 paaltjes. (sterk afhankelijk van het aantal ruimtes)
 • Type en lengte van de vurenhouten piketpalen 30×30 mm en minimaal 20 cm in de grond slaan. Een gangbare lengte is 75 cm. Indien je te lange paaltjes hebt besteld en je niet in staat bent ze in de grond te slaan, kun je ze ook op juiste hoogte afzagen waarbij bovenkant paaltje gelijk is aan bovenkant schuimbeton.

NA aanbrengen schuimbeton

 • Schuimbeton is 24 tot 48 uur na aanbrengen beloopbaar. Eea afhankelijk van de buitentemperatuur.
 • Na aanbrengen schuimbeton zijn vrij snel krimpscheuren zichtbaar. Geen probleem voor de duurzaamheid van de vloer en scheurvorming zet niet door in de afwerkvloer / dekvloer.
 • Overtollig bouwfolie wegsnijden tot bovenkant schuimbeton.
 • Ter plaatse van de schuimbeton- wandovergang achter de bouwfolie kan een opening/kier zichtbaar zijn. Aan de opdrachtgever het verzoek een ‘ruggetje’ van pur aan te brengen om deze opening te dichten.
 • Indien in een plek het schuimbeton een beetje is weggelopen ten gevolge van een lekkage in het bouwfolie kan dit eenvoudig gerepareerd worden met een laagje zandcement.

Anhydriet dekvloer

 • Indien er wijzigingen zijn in het peil en/of er behoefte is aan meer- en minder anhydriet graag doorgeven aan onze planner. 088-5554422
 • Anhydriet is 24 tot 48 uur na aanbrengen beloopbaar. Eea afhankelijk van de buitentemperatuur.
 • Duur droogtijd van de anhydriet gietdekvloer is afhankelijk van de dikte van de aangebrachte gietdekvloer en de type leefvloer die erop komt.
 • Anhydriet droogtijd versnellen kan gerealiseerd worden door opstarten vloerverwarmingsprotocol, door na 10 dagen de toplaag te schuren en goed te ventileren of bouwdrogers te plaatsen. Voor meer informatie kunt u uw adviseur bellen.
 • Bij een geplakte leefvloer dient het anhydriet door derden geschuurd, geëgaliseerd te worden alvorens de leefvloer aangebracht kan worden.